Delavnice

Prijave na delavnice in masterclasse do 15. julija dostopne po ugodnejši ceni, v katero je vključena tudi akreditacija za brezplačne projekcije, udeleženci večdnevnih delavnic pa so upravičeni tudi do bivanja v festivalskem kampu!

Enodnevna delavnica: 50 EUR / 60 EUR

Več dnevna delavnica: 100 EUR / 120 EUR

Masterclass: 30 EUR / 40 EUR

Popust za dijake, študente, samozaposlene v kulturi, upokojence in brezposelne: 20%.

Delavnice in materclassi bodo potekali v Ljudskem domu

***

Applications until July 15th available for a low-cost price, which includes accreditation for free film screenings and accomodation at the festival’s camp for anyone attending a multi-day workshop!

One-day workshop: 50 EUR / 60 EUR

Multi-day workshop: 100 EUR / 120 EUR

Masterclass: 30 EUR / 40 EUR

Discount for all students, self-employed individuals who work in culture, retirees and the unemployed: 20%.

Workshops and masterclasses will be held at the Ljudski dom.