WORKSHOPS

KGIFF 2019

OTROŠKE DELAVNICE /
CHILDREN’S WORKSHOPS

}

27.7 - 29.7.

Ljudski dom

Prvi in tretji dan: 12:00 – 15:30 Drugi dan: 11:00 – 14:00

Oblikovanje maske za film / Make up for film - Ana Jerič

Na delavnici se bomo na kratko spoznali z osnovami oblikovanja filmske maske, se poskusili postaviti v vlogo maskerja in poskusili ustvariti zanimive karakterje za kratki film.

 Opis po dnevih:

 27.7. Spoznavanje s produkti za ličenje in osnove oblikovanja filmske maske

28.7. Tehnike apliciranja filmske maske za različne žanre

29.7. Aplikacija maske za film oz. video

Za materiale bo poskrbljeno!

Makeup artistka in stilistka frizur, certificirana  inštruktorica MUDSTUDIOITALIA, ki ustvarja na relaciji Ljubljana-Milano-Pariz. Podpisuje se pod številne editoriale za modna snemanja, modne revije, editoriale priznanih svetovnih modnih časopisov. Masko je ustvarjala tudi pri priljubljeni slovenski TV seriji Ena Žlahtna štorija.

We will learn the basics of the film mask and how to act like a make-up artist. We will create interesting personalities for a short film.

27.7. Learning about products for make-up and basic data

28.7. Techniques of make-up for film

29.7. Application for film and TV

Materials will be provided.

Ana Jerič is a make-up artist and hairdresser and an instructor for MUDSTUDIOITALIA. She works between Ljubljana, Milan, and Paris and is the author of numerous articles for fashion shoots and fashion shows and has written editorials in renowned fashion publications. She created the make-up for a popular TV show in Slovenia.

}

28.7. - 29.7.

Ljudski dom

Dvakrat na dan: 9:00 – 10:30 in 16:30 – 18:00

Delavnica stripo-ris / Workshop drawing a comic - Ciril Horjak Dr. Horowitz

Ciril Horjak, v stripovskem svetu znan tudi kot dr. Horowitz, je vsestranski risar. Riše stripe, ilustracije in včasih tudi storyboarde ali zgodborise. Nekaj jih je narisal tudi za Matjaža Javšnika.

Leta 1989 je opravil izpit za alpinističnega pripravnika. Najbolje se je odrezal pri meteorologiji, ki jo je opravil z odliko. Je eden redkih risarjev stripa, ki se ne spozna samo na stripovske oblačke, ampak tudi na oblake na nebu.

Ciril Horjak, known in the world of comics as Dr Horowitz, is a very versatile artist. He draws comic strips, illustrations, sometimes even storyboards or graphic novels. He also made drawings for Matjaž Javšnik.

In 1989 he passed the exam for trainee alpinist.  He excelled in meteorology. He is one of the very few comic artists who aren’t just experts in clouds in comics, but also in clouds in the sky.

Delavnica stripo-ris / Workshop drawing a comic [strip?]

Ljudski dom
Borovška cesta 81
Kranjska Gora

Nedelja, 28. 7. 2019 / Sunday, July 28th 2019

Na delavnici bomo prvi dan iskalci oblik. Naučili se bomo prepoznati enostavne oblike in iz njih s pomočjo svinčnika ustvariti ljudi, živali in predmete. Za zaključek bomo skupaj zrisali odštekano zgodbo.

On the first day of the workshop we will look for shapes; we will learn to recognize basic shapes. With a little help from a pencil we will learn how to create people, animals, and objects. At the end we will draw some crazy stories.

Ponedeljek, 29. 7. 2019 / Monday, July 28th 2019

Drugi dan bomo pripovedovalci zgodb. Zrisali bomo kratka zaporedja sličic in jih sestavili v zgodboris. Pretehtali bomo, katere podobe so nujno potrebne in katere odveč. Za zaključek si bomo za nagrado narisali začasne tatuje.

On the second day we will be storytellers. We will draw short sequences of pictures and create a graphic novel. We will discuss which pictures are necessary and which are redundant. At the end of the workshop we will draw some temporary tattoos.

Trajanje delavnic: Oba dneva od 9.00 do 11.30. Med delom bodo kratki odmori.

Duration of workshops: Both days from 9 am to 11.30 am. There will be short pauses.

Starost udeležencev: od 6 do 106

Age of attendees: from 6 to 106.

Število udeležencev: največ 12

Number of attendees: maximum of 12.

Otroci, stari od tri do pet let, lahko pridejo v spremstvu staršev in ostanejo poljubno dolgo. Starejši otroci in najstniki pridejo samostojno za vse tri šolske ure.

Children from 3 to 5 years can come with parents and stay as long as they wish. Older children can come by themselves and stay for three hours.

Udeleženci naj s seboj prinesejo svinčnike in flomastre.

Attendees should bring pencils and markers.

}

27.7. - 28.7.

Ljudski dom

12:00 – 15:30

Filmska delavnica / Film workshop - Manca Dorrer

Manca Dorrer že 25 let sodeluje v gledaliških in filmskih projektih in ima status samozaposlene v kulturi (igralka in pedagoginja). Študirala je filmsko igro na European Film College na Danskem. V New  Yorku pa je obiskovala igralski studio William Esper Studio.

Igrala je v sedemnajst celovečernih filmih, v kratkih igranih filmih in nadaljevankah. Poleg filmov je igrala tudi v gledaliških predstavah, performansih, radijskih igrah, videospotih in sodelovala pri animiranem filmu. Trenutno končuje magisterij na AGRFT-ju (Filmske in TV študije).

V letu 2002 je dobila nagrado za najboljšo igralko, za glavno vlogo Lupe v filmu Slepa pega, na Solunskem filmskem festivalu.

Je mentorica gledaliških in filmskih krožkov na osnovnih in srednjih šolah.

 Opis delavnice:

Udeleženci filmske delavnice bodo spoznavali osnove filmskega jezika in filmske igre, napisali scenarij in skupaj ustvarili kratki film. Mlade ustvarjalce bomo spodbujali k samostojnem filmskem izražanju, spoznavanju raznih filmskih tehnik in sproščenem nastopanju pred kamero.

Udeleženci bodo spoznali filmske poklice (igralec, režiser, scenarist, montažer, snemalec) in se glede na njihove želje preizkusili v enem ali v vseh področjih. Udeleženci bodo osvajali znanja o filmski igri in ustvarjanju filmskih likov. Med ustvarjanjem kratkega filma se bodo naučili tudi snemanja s kamero in montaže.

V filmski delavnici želimo iskati posebnost posameznikove ustvarjalne narave in sprejemanju  drugačnosti!

Plan dela:

Filmska delavnica

  1. dan:

Skozi improvizacijo se bodo udeleženci učili tehnike igranja (vaje za sproščenost, zbranost, gibčnost, dihalne tehnike in govorne vaje). Spodbujali in vodili bomo udeležence tudi k razmišljanju v kategoriji vizualnega – iskanje kreativnih rešitev  brez uporabe besed.

Mladi ustvarjalci bodo na podlagi skupnih idej napisali napisali okvirni scenarij za kratki igrani film. Udeleženci bodo za okvirno zgodbo narisali tudi storyboard – zgodboris. Razdelili se bomo v tri skupine, igralce, režiserje (scenariste) in montažerje. Padla bo prva filmska klapa!

  1. dan:

Snemanje kratkega igranega filma. Ena skupina udeležencev bo snemala film na filmskih lokacijah, druga skupina bo posamezne posnete prizore sproti montirala.  Posneli bomo kratki igrani film.

Manca Dorrer has been working in theatre and film-making for 25 years. She is an active freelance worker in culture, both in acting and teaching. She studied film acting in the European Film College in Denmark, and In New York she attended the William Esper Studio.

She has acted in 17 full-length short feature films and TV shows and has created some roles for theatre, radio drama, music videos, and animations. At the moment she is finishing a master’s degree in film and TV studies.

In 2002 she received the award for best actress (Lupa in Blind Spot) at the Thessaloniki Film Festival. She is a mentor of film clubs in primary and secondary schools.

Description

Attendees of this film workshop will learn about the basics of film language and play-writing, write a script and create a short film. Young attendees will be encouraged to discover their own individual voice, learn about techniques, and act in front of a camera in a natural way. Attendees will learn about professions in the film world (actor, director, script writer, editor, cameraman). They will learn about film acting and creating character. During the making of a short film they will learn how to shoot a film and edit it.

 The film workshop will encourage the unique features of attendees, the differences among people, and the acceptance of fellow members of the workshop.

 Plan of work

 1st day

Through improvisation attendees will learn techniques of acting (exercises for relaxation, focus, flexibility). We will encourage and lead attendees to think about the visual part of the film and to search for creative solutions without words. Young creators will write a draft of a screenplay for a short feature film. They will write a storyboard. The group will be divided into three parts: actors, directors (screenplay writers) and editors. The first take of the film will be shot.

2nd day

Shooting of a short feature film. One group of attendees will shoot the film on locations, others will edit them as they go.

DELAVNICE ZA ODRASLE /
WORKSHOPS FOR ADULTS

}

31.7. - 2.8.

Ljudski dom

Angleško predavanje

1., 2. in 3. dan: 13:45 – 16:45, Ljudski dom, Predavalnica 2

Čustven spomin_čustvena podoba / emotional memory_emotional image - Germano Maccioni

Germano Maccioni je filmski in gledališki režiser, scenarist in igralec, avtor številnih filmov. V letih 2007 in 2008 je posnel dokumentarni film Lo Stato di Eccezione, o sojenju za pokol v Marzabottu, ki je bil predstavljen na številnih nacionalnih in mednarodnih festivalih, vključno z Beneškimi dnevi na filmskem festivalu v Benetkah. Leta 2009 je režiral film ‘My Main Man’ o jazzovski sceni v Bologni, leta 2011 pa film Cose Naturali, njegov prvi kratki film, ki je prejel številne nagrade. Napisal in režiral je‘Gli Asteroidi’ njegov prvi dolgometražni film, ki je bil predstavljen na uradnem tekmovanju na 70. filmskem festivalu Locarno.

Opis delavnice:

Delavnica bo nadaljevala s fokusom prve edicije: analizirali bomo meje med tako imenovano resničnostjo in tako imenovano fikcijo. Nova edicija bo še bolj praktična in bo mešala situacije: od igralske improvizacije do čistih vaj v opazovanju in narativnih tehnik. Za osnovo bomo imeli izkušnje slušateljev. Urili se bomo v eni najbolj pomembni lastnosti filmarja: v čudenju.

Vse to bo kultiviralo “nujo” po pripovedovanju zgodbe, saj bo tako bolj močna in poetična. Debatirali bomo o znanju in estetiki v filmski teoriji. Izkusili bomo tudi praktično aplikacijo te teorije. Osredotočali se bomo na majhen prizor improvizacije za vse tiste, ki tudi igrajo, pa tudi za tiste, ki pišejo in režirajo. Pozornost bomo namenjali tudi temu, kako lahko režiser pomaga osebi, da se odpre in pripravi posebno in edinstveno vlogo, ki postane del pripovedi.

Germano Maccioni is a film and theatre director, screenwriter and actor. Between the years 2007 and 2008, he dedicated his life to film a documentary film about the trial for the massacre in Marzabotto Lo Stato di Eccezione, which was presented on different national and international film festivals, including the Venice International Film Festival. In 2009 Maccioni directed a movie My Main Man, and talks about jazz scene in Bologna. In 2011 he directed Cose Naturali, his first short fiction movie, and received mayn awards. He wrote and directed Gli Asteroidi, his first long feature movie, which was part of the competition on 70th Film Festival in Locarno.

Workshop description:

The cinema workshop will continue the first edition focus: analyzing borders between the so called reality and the so called fiction. This new edition though will be even more practical, mixing situation; from acting improvisation to pure observation exercises and narrative techniques, starting from each student experience. We will keep training one of the most important quality for a filmmaker: amazement, astonishment.

All of this cultivating the “urge” of telling a story, by making it more powerful and poetic. We will discuss Knowledge and aesthetic film theory. Also we’ll experience practical application of it. There will be a focus on small improvisation scene for those who also act, and for those who write and direct.  We will keep the focus on understanding how a director can help the “subject” or “character” to get ready to open up and deliver a special performance that becomes part of narration with her or his unicity.

}

31.7. - 2.8.

Ljudski dom

Angleško predavanje

  1. dan: 9:00 – 12:00 in 17:00 – 18:00 , Predavalnica 2
  2. dan: 17:00 – 18:00 , Zbor – Ljudski dom
  3. dan: 11:00 – 18:00 ,  Predavalnica 2 ali določeno naknadno (morda manjša predavalnica)

Kreativni oglasni video: TEČAJ TV REKLAME / “Creative Advertising Video: TV Commercial Course” Workshop - Michael Baumbruck

Od leta 1992 je Michael Bambruck, ki živi v Pragi, zadovoljeval občinstvo po svetu s kombiniranjem čudovitih posnetkov s preprostim, osvežujočim humorjem. Kot uveljavljen kamerman vzbuja globoko, niansirano razumevanje kinematografije, ki jo pogosto uporablja, da osvetli in snema svoje delo. Skozi več let je Michael ustvaril priznane spote za številne agencije, na primer BBDO, Publicis, Saatchi & Saatchi, Havas and Leo Burnett, med številnimi drugimi. Njegova klientela pokriva raznolik, mednaroden obseg, vključno s Kodakom, Reckitom, Škodo, Fernetom in Orangeom.

Plan delavnice:

PREDLOG ZA TEČAJ KREATIVNEGA OGLAŠEVANJA – KRANJSKA GORA.

PRVI DAN

Uvod. 3x 45minut.

Tipi in formati – TV reklama, spletna reklama, viralni video, vsebina, vezana na znamko. Predvajali bomo primere vsakega formata in se pogovarjali o vplivu na gledalce in poti do potrošnikov.

Študija primera posamezne reklame, ki sem jo režiral in snemal. Podrobno bom razložil kreativni process in postopek komunikacije režiserja in naročnika.

Vidiki zgodbe. Pripovedovanje zgodbe v 30 sekundah. Komični stil, podobarski stil.

Orodja: Kako povedati zgodbo in prikazati prednosti izdelka, ne da bi bili dolgočasni, opisni, linearni. Primeri.

Kratek uvod v video, ki ga bodo udeleženci snemali naslednji dan.

Uvod bo vseboval možnosti za izdelek / storitev / dobrodelno dejavnost, med katerimi bodo slušatelji lahko izbirali. Ker gre za kreativni tečaj in ne marketing, bomo poudarili kreativne audiovizualne vidike, ne pa izdelka.

Slušatelji bodo snemali z mobilnimi telefoni, posamično ali v skupini (po svoji izbiri):

DRUGI DAN

Slušatelji bodo snemali videe.

TRETJI DAN

Analiza posnetkov in montaža s profesionalnim montažerjem ali študentom višjih letnikov (vnaprejšnji dogovor). Odvisno od materiala bomo izbrali in montirali največ tri filme. Opcijsko: slušatelji z izkušnjami na področju montaže (kar je pogosto te dni) bodo montirali na svojih ali sponzorskih računalnikih pod vodstvom montažerja.

ČETRTI DAN

Zaključek tečaja, analiza videov (2x45min ali po potrebi)

Če bodo izdelki uspešni, bodo predvajani javno, čemur bo sledila diskusija.

 

Workshop Plan:

PROPOSAL FOR CREATIVE ADVERTISING VIDEO WORKSHOP (TV commercial course) KRANJSKA GORA                

Day 1

 Introduction to advertising video. 3 x 45 minutes.

Types and formats – TV commercial, online commercial, viral video, branded content.  We will screen samples of each format and discuss what impact they have on viewers and how they get to the consumers.

Case study of an individual commercial of which I was the director and cinematographer. Detailed explanation of the creative process and how a director deals with the agency brief.

Aspects of the story treatment. Storytelling in 30 seconds. Comedy style, image style.

Cinematographers’ tools. How to tell the story and show the benefit of the product without being boring; descriptive, linear techniques. Samples.

Short brief for the video spot that the participants will be shooting the following day.

The brief will include several options for a product/service/charity for the students to pick from. Because we are organising a creative video course, not the marketing, the emphasis will be on the creative audiovisual aspects, not on the product.

The students will be shooting with their mobile phones, individually or in groups (their choice).

Day 2

The students will be shooting their videos.

Day3

Analyzing the videos and editing with a professional editor or senior film school student editor (to be contracted in advance).  Depending on the material gathered, a maximum of 3 films will be chosen and edited. Option – students with previous editing experience (quite common these days) will be editing on their own laptops or laptops provided by a sponsor under supervision of the editor.

Day 4

Wrapping the course, analyzing the videos.  (2 x 45 min or as needed)

If the results are successful, there will be a public screening of the final films followed by discussion

 

}

31.7. - 2.8.

Ljudski dom

Srbsko predavanje

1., 2. In 3. dan: 13:30 – 16:30, Predavalnica 1

Delavnica režije in igre pred kamero / Directing and Acting Workshop - Nenad Dizdarević

Nenad Dizdarević je režiser, scenarist, producent in učitelj filma iz Sarajeva (Bosna in Hercegovina). Slovi po filmu Magareče godine, ki je bil bosanski kandidat za tujejezičnega oskarja leta 1995. Leta 1994 je za isti film prejel nagrado Zlata palma na Festivalu mediteranskega filma v Valenciji. Je soustanovitelj sarajevske Akademije umetnosti in soustanovitelj Sarajevske filmske akademije. 

Opis delavnice:

Na festivalu bo pod njegovim vodstvom izvedena delavnica režije kratkega filma in igre, kjer bodo udeleženci spoznavali režijo kratkih dokumentarnih in igranih filmov ter igro pred kamero. Delavnica temelji na izdelavi konkretnega izdelka.

Program delavnice:

1) Spoznavanje

Projekcija kratkih filmov.

2) scenarija za snemanje filmov ( dokumentarni, igrani).

Igra pred kamero

3) Snemanje, montaža, postprodukcija…

Nenad Dizdarević is a director, screenwriter, producer, and filmmaker from Sarajevo (Bosnia and Hercegovina). He is famous for his movie, Magareče Godine, which was nominated for an Oscar in the best foreign-language category in 1995. For the same movie, he received the Golden Palm Award at the Mediterranean Film Festival in Valencia in 1994. He is a co-founder of two Academies, the Sarajevo Academy of Arts and the Sarajevo Film Academy

Workshop Description:

Under his leadership, the participants who apply for the workshop will learn the skills of directing not only documentaries but also short feature movies, and will learn the skills of acting in front of the camera. In the workshop, a short movie will be directed and filmed and will also be screened at the end of the festival.

Workshop Program:

1) introduction

Projection of short films

2) screenplay for shooting films (documentary, feature)

Acting in front of camera

3) Shooting, editing, postproduction

}

21:30 – 23:00

Ljudski dom

1., 2. in 3. dan: 9:00 – 13:00, Predavalnica 1

Scenaristična delavnica za TV nadaljevanke in TV serije / Workshop: Screenwriting for TV shows and series - Vojko Anzeljc

S filmsko in televizijsko režijo se ukvarja že 20 let. V vseh TV in filmskih projektih je sodeloval tudi kot scenarist ali koscenarist. Njegov repertoar med drugim obsega celovečerni igrani film Zadnja večerja (2000), celovečerni dokumentarni film Gola resnica (2009), mladinski celovečerni film Rdeča raketa (2014). Dokumentarne izkušnje je nabiral v TV oddaji Odklop (1996 – 1998), ki je dve leti zapored prejela Viktorja za najboljšo TV oddajo leta. Režiral je tudi deve TV igranih serij (TV Dober dan, Trafika, Čokoladne sanje, Nova dvajseta itd.) in odrsko uprizoritev musicala Cvetje v jeseni (2014).

Opis delavnice:

Predavanje in praktično delo na scenariju za televizijsko serijo in nadaljevanko:

Predavatelj Vojko Anzeljc nam bo žanre predstavil s pomočjo televizijskih serij in nadaljevank, pri katerih je sodeloval kot avtor. Spoznali bomo razliko med filmskim in scenarijem ter principe skupinskega dela na scenariju. Delavnica bo namenjena tudi skupinskem ustvarjanju zasnove nove originalne TV serije; skupinsko iskanje ideje, izbor žanra in postavitev osnov za novo TV serijo. Slušatelji bodo ustvarjali skupaj oz. v več skupinah.

Plan delavnice:

  1. dan

Teorija: Prelet žanrov na osnovi izsekov iz televizijskih serij in nadaljevank, ki ji je soustvaril Vojko Anzeljc (TV dober dan, Čokoladne sanje, Začnimo znova, Trafika, Nova dvajseta, Ena žlahtna štorija), razlika v pisanju filmskega scenarija oz. scenarija za televizijsko serijo in nadaljevanko.

  1. dan

Skupinsko delo na scenariju, iskanje najboljše ideje  za nov originalni scenarij.

  1. dan

Razvoj najboljše izbrane ideje za nov originalni scenarij za televizijsko serijo oz. nadaljevanko

 He has worked as a director for 20 years and is also the scriptwriter or cowriter of his projects. He is the director of the film Last Dinner (2000), the documentary film Naked Truth (2009), and Red Rocket (2014) for young people. Vojko is the director of the TV show Disconnection (1996-1999), which won the Viktor award for best TV show twice in a row. He has also directed nine TV series and a musical.

Workshop description: Screenwriting for TV shows and series

Lecture and practical work on screenplay for TV show and series:

Vojko Anzeljc will present genres, using his TV shows and series. We will learn about the difference between film and TV screenplays and principles of group work on a screenplay. The aim of the workshop is to create a draft for a new original TV series. Attendees will discuss ideas, choose the genre, and set the basics for a new TV series. They will work as one group or in smaller groups.

Workshop Plan:

1st day

Theory: Overview of genres with examples of TV shows and series created by Vojko Anzeljc (TV dober dan, Čokoladne sanje, Začnimo znova, Trafika, Nova dvajseta, Ena žlahtna štorija), and the difference between writing a screenplay for film and for TV show and series.

2nd day

Teamwork on a script; finding the best idea for a new original screenplay.

3rd day

Development of the best idea for a new original TV show or series.

The maximum number of attendees is 8. It’s best if they have experience with screenwriting and know the basics of screenwriting for full-length films. it would also be best if they were interested in screenwriting for shows and TV series.

Welcome

Kranjska Gora International Film Festival – Shepherds of good stories