zdravniški pregled za vozniški izpit

Zdravniški pregled za vozniški izpit – prvi korak do izpita

Vozniški izpit predstavlja eno od najpomembnejših prelomnic v življenju posameznika. Gre za prvega v vrsti zrelostnih izpitov s katerimi se običajno soočijo mladostniki ob svoji polnoletnosti (nekateri že prej, nekateri pa tudi kasneje). Da bi posameznik lahko opravil vozniški izpit mora opraviti več korakov, med katere sodi tudi opravljanje zdravniškega pregleda za vozniški izpit, ki je predpogoj za vse nadaljnje postopke pridobitve.

Kdo izvaja zdravniški pregled za vozniški izpit?

Zdravniški pregled za vozniški izpit lahko posameznik opravlja pri zdravnikih, ki opravljajo dejavnost medicine dela, prometa in športa. Izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki lahko opravljajo zdravstvene preglede za voznike so objavljeni na strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije, ki seznam izvajalcev objavi na podlagi odstavka 15. člena Pravilnika o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil. Na tem seznamu lahko kandidati za opravljanje zdravniškega pregleda preverijo, kje lahko pregled sploh opravijo in se nato pri izbranem izvajalcu pravočasno naročijo.

Pri tem je pomembno poudariti, da so čakalne dobe na zdravniški pregled različno dolgo, zato ni odveč, če preverite čakalne dobe več različnih izvajalcev (še posebej, če imate za opravljanje pregleda na voljo kratko časovno obdobje).

 

zdravnik specialist
Zdravniški pregled opravlja zdravnik specialist za medicino dela, prometa in športa.

 

Zakaj je zdravniški pregled sploh potreben?

Pogoj opravljanja zdravniškega pregleda je predpisan na podlagi Zakona o voznikih, na podlagi katerega se izdaja tudi Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil. Slednji določa vrste zdravstvenih pregledov za vozniški izpit (sem sodijo: prvi pregled, pregledi ob podaljšanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, kontrolni pregledi, pregledi s svetovanjem), prav tako pa tudi obseg posamezne vrste zdravstvenega pregleda. Obseg zdravstvenega pregleda se razlikuje glede na vrsto pregleda, pri čemer je obseg najmanjši za prvi pregled, medtem ko zdravniški pregled, ki vključuje kontrolni ali pregled s svetovanjem zajema večji nabor preiskav s katerimi voznik dokazuje tudi svojo psihofizično pripravljenost na udeležbo v prometu.

Zdravniško spričevalo mora vsak kandidat za zdravniški pregled pridobiti pred začetkom ostalih korakov za pridobivanje vozniškega izpita kamor sodijo: tečaj in izpit iz prve pomoči, tečaj iz cestnoprometnih predpisov, ki mu sledijo republiški testi iz cestnoprometnih predpisov, program vožnje in nazadnje izpitna vožnja na Izpitnem centru za voznike motornih vozil.

zdravniški pregled
Zdravniški pregled zajema pregled zdravstvene dokumentacije in klinični pregled.

 

Kako izgleda zdravniški pregled?

Sami se bomo osredotočili na zdravniški pregled vezan na prvi zdravniški pregled pred opravljanjem vozniškega izpita. Ta pregled, glede na pravilnik, omogoča oceno zdravstvene zmožnosti kandidata za vožnjo. Pregled v osnovi zajema osnovni pregled zdravstvene dokumentacije posameznika, ki jo vodi izbrani osebni zdravnik ter klinični pregled opravljen pri specialistu za medicino dela, promet in šport, ki tudi na koncu izda pozitivno ali negativno mnenje o sposobnosti kandidata za udeležbo v prometu.

Poenostavljeno povedano je postopek pridobitve zdravniškega spričevala tak, da kandidat za zdravniški pregled, pred samim pregledom poskrbi za prenos zdravstvenega kartona od izbranega osebnega zdravnika do izbranega izvajalca pri katerem bo opravil zdravniški pregled za vozniški izpit. Ključno je, da naročilo o posredovanju zdravstvenega kartona svojemu osebnemu zdravniku javite pravočasno, saj bo karton le na ta način pravočasno prispel. Mnogi izvajalci namreč dodatno zaračunajo administrativne stroške, ki nastanejo zaradi dvojnega pregleda vaše dokumentacije (prvič ob vašem obisku, nato pa ponovno ob prejemu vaše osebne zdravstvene dokumentacije od osebnega izbranega zdravnika).

Na dan zdravniškega pregleda v medicini dela, prometa in športa se pravočasno zglasite na mestu izvedbe pregleda. S sabo ne pozabite prinesti osebnega dokumenta (zaželeno tudi kartica zdravstvenega zavarovanja), prav tako pa tudi očala oziroma kontaktne leče (če jih nosite oziroma jih imate predpisane). Zlasti v primeru podaljšanja vozniškega izpita imajo starostniki običajno tudi slušni aparat – tudi slednjega je potrebno prinesti na pregled. Tam vam bo medicinsko osebje posredovalo vse potrebne informacije o načinu poteka izvedbe zdravniškega pregleda.

Zdravniški pregled običajno vključuje okulistični pregled, kjer vam pregledajo vaš vid na blizu in na daleč, periferni vid, globinski vid, barvni vid in podobno. Nato pa sledi pregled pri zdravniku specialistu s področja medicine dela, prometa in športa. Ta opravi osnovni pregled in skupaj z vami prediskutira vaš življenjski način – od kajenja, pitja alkohola, prisotnosti morebitnih družinskih bolezni do alergij.

Veljavnost zdravniškega spričevala

V primeru, da zdravnik ne zazna težav, ki bi vplivale na pridobitev vozniškega  izpit, vam bo izdal zdravniško spričevalo. To velja do 3 leta, v nekaterih primerih pa tudi manj, kar je jasno zabeleženo na samem spričevalu ob vaši oceni zdravstvenega stanja. V primeru zaznave večjih zdravstvenih omejitev, vas lahko zdravnik napoti na dodatne zdravstvene preiskave, ali pa vas usmeri k obisku vašega izbranega osebnega zdravnika.

Kaj pa cena zdravniškega pregleda?

Cena zdravniškega pregleda za vozniški izpit med izvajalci te zdravstvene dejavnosti ni enotna. Tudi razpon cen je v resnici zelo velik – od cene približno 30 evrov pa tudi do več kot 100 evrov na zdravniški pregled. Prav zato je smiselno, da ne sprejmete takoj prve ponudbe, pač pa ponudbo v svoji okolici vsaj malo preverite. V osnovi sicer velja, da je cena zdravniškega pregleda nižja pri izvajalcih, ki so del javnih zdravstvenih ustanov ter dražja pri zasebnikih. Sočasno pa to pogosto pomeni tudi, da so prvi bolj oblegani, zato je včasih čakalna doba nekoliko daljša. Potrebno bo torej tehtati med finančnim vložkom in čakalno dobo.

 

Avtor prispevka: